XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC
Thứ ba, 11/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 270

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2018-2019

Được trích từ Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 của nhà trường

LỊCH KIỂM TRA

Cuối học kỳ I năm học 2018-2019

         

Tuần

Môn thi

Ngày kiểm tra

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

17

Tiếng Việt

18/12

19/12

18/12

19/12

19/12

Toán

20/12

21/12

20/12

21/12

21/12

18

Khoa học

 

 

 

26/12

26/12

Lịch sử - Địa lý

 

 

 

28/12

28/12

Tiếng Anh đề án 2, 3, 4, 5. Riêng kĩ năng Nói theo thời khóa biểu học ở lớp.

 

28/12

26/12

27/12

27/12

Tin học 2, 3, 4, 5.

Theo thời khóa biểu học ở lớp

Tất cả các lớp kiểm tra vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút.

88