Sớm đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới.
Sớm đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới.

16/10/2021 15:56

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu ...

Xem thêm

Xem thêm

164