XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC
Cập nhật : 19:13 Thứ năm, 19/8/2021
Lượt đọc: 363

Danh sách học sinh đã đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022 tính đến cuối ngày 19/8/2021

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 19/8/2021
Ngày có hiệu lực: 19/8/2021
Người ký: HT
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Danh sách học sinh đã đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022 tính đến cuối ngày 19/8/2021
File đính kèm:
File thứ 1: danh-sach-dang-ky-lop-121-2219082021_1982021191519.xls
Nội dung:

Danh sách học sinh đã đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022 tính đến cuối ngày 19/8/2021

STT Họ tên Tên Năm sinh
1 Lê Nguyễn Mộng  Ái 5/5/2015
2 Hồ Hoàng Thiên An 22/10/2015
3 Lê Duy  An 20/6/2015
4 Triệu Nguyễn Bảo  An 1/6/2015
5 Phạm Xuân  An 24/10/2015
6 Hoàng Võ Ngọc  An 12/1/2015
7 Lê Tuấn  An 30/10/2015
8 Bùi Nguyễn Khánh  An 19/4/2015
9 Hồ Trần Quốc  Anh 19/1/2015
10 Phan Lê Bảo  Anh 2/2/2015
11 Phan Trúc  Anh 22/6/2015
12 Phạm Hồng Minh Anh  
13 Nguyễn Việt  Anh 18/10/2015
14 Nguyễn Huỳnh Bảo  Anh 29/9/2015
15 Nguyễn Vũ Mai  Anh 4/12/2015
16 Nguyễn Đoàn Bảo  Anh 9/3/2015
17 Trần Ngọc Lan  Anh 22/12/2015
18 Nguyễn Hải  Anh 8/11/2015
19 Phạm Nhật  Anh 8/10/2015
20 Đoàn Thiên  Bảo 22/4/2015
21 Nguyễn Phúc Gia  Bảo 14/3/2015
22 Huỳnh Thiên  Bảo 26/6/2015
23 Bùi Ngọc Bảo  Châu 28/4/2015
24 Trương Khánh Chi 17/6/2015
25 Lê Ngọc  Diệp 29/9/2015
26 Trần Gia  Duệ 8/11/2015
27 Võ Thị Thùy Dung 9/3/2015
28 Nguyễn Hân Duy 19/3/2015
29 Lê Hoàng  Duy 10/3/2015
30 Nguyễn Thanh Duy 9/8/2015
31 Trần Bảo Duy 22/12/2015
32 Vương Nhật Thanh Giang 15/5/2015
33 Nguyễn Triệu Hoàng  29/12/2015
34 Vũ Trần Gia HÂN 20/6/2015
35 Phạm Ngọc Gia  Hân 12/10/2015
36 Đinh Gia  Hân 2/4/2015
37 Đặng Gia  Hân  
38 Trương Gia  Hân 12/5/2015
39 Chung Khả  Hân 26/7/2015
40 Nguyễn Tăng Gia Hân 9/12/2015
41 Nguyễn Ngọc  Hạnh 4/6/2015
42 Trần Gia  Hạo 12/7/2015
43 Nguyễn Thành  Hiếu 16/2/2015
44 Nguyễn Phúc  Hưng 9/5/2015
45 Ngô Tấn  Hưng 15/9/2015
46 Nguyễn Nhật  Huy 19/3/2015
47 Phan Huỳnh Bảo Huy 3/11/2015
48 Nguyễn Ngọc Gia  Huy 16/4/2015
49 Trần Công  Khải 6/1/2015
50 Nguyễn Đức Nguyên  Khang 18/2/2015
51 Vũ Minh Khang 22/6/2015
52 Nguyễn Trần Phú  Khang 24/12/2015
53 Phùng Nguyên  Khang 12/5/2015
54 Nguyễn Ngọc Tấn  Khang 13/8/2015
55 Lê Ngân  Khánh 13/4/2015
56 Đào Minh  Khánh 1/6/2015
57 Bùi Minh Xuân  Khánh 12/6/2015
58 Thái Nguyễn Mộng  Kiều  
59 Bùi Thiên  Kim 20/1/2015
60 Vũ Ngọc Thuyên  Kim 5/5/2015
61 Đoàn Khánh  Linh 17/12/2015
62 Nguyễn Tiến  Lộc 30/10/2015
63 Đinh Tiến  Lộc 14/4/2015
64 Nguyễn Cẩm  Ly 16/9/2015
65 Nguyễn Ngọc Thanh  Mai 1/4/2015
66 Phạm Thái Nhật  Minh 13/6/2015
67 Hoàng Bảo Minh 21/3/2015
68 Lý Nhật  Minh 7/8/2015
69 Đinh Ngọc Hà My  
70 Nguyễn Cao Thúy  My 18/3/2015
71 Tôn Nữ Trà  My 17/3/2015
72 Bùi Lê Thảo  My 16/3/2015
73 Nghiêm Nhật  Nam 12/11/2015
74 Trần Bảo  Nam 28/6/2015
75 Hồ Nhật  Nam 28/4/2015
76 Ngô Bảo  Nam 14/6/2015
77 Phan Nguyễn Kim  Ngân 26/4/2015
78 Phan Trần Trúc  Ngân 21/9/2015
79 Lê Trần Bảo  Ngân 13/12/2015
80 Huỳnh Ngọc Kim  Ngân 21/4/2015
81 Nguyễn Ngô Khánh  Ngân 26/4/2015
82 Nguyễn Khánh  Ngân 11/4/2015
83 Nguyễn Đan  Ngọc 13/11/2015
84 Đoàn Khánh  Ngọc 17/12/2015
85 Trần Lê Bảo  Ngọc 1/2/2015
86 Nguyễn Khôi  Nguyên 5/1/2015
87 Phan Võ Thiện  Nhân 8/4/2015
88 Đoàn Ngọc Tuyết  Nhi 7/7/2015
89 Nguyễn Hà Ngọc  Nhi 2/8/2015
90 Phạm Thùy  Nhiên 17/10/2015
91 Nguyễn Bùi An Nhiên 16/11/2015
92 Trần Hạo  Nhiên 7/10/2015
93 Phan Hồng  Nhung 15/4/2015
94 Nguyễn Hoàng  Phát 28/1/2015
95 Nguyễn Dương Gia  Phát 28/3/2015
96 Nguyễn Lê Tấn  Phát 8/1/2015
97 Nguyễn Phú Bảo  Phong 5/5/2015
98 Võ Thanh  Phong 9/9/2015
99 Trần Hoàng Minh Phú 25/10/2015
100 Trần Hà Gia Phú 6/3/2015
101 Hà Thiên  Phúc 1/8/2015
102 Phạm Thiên  Phúc 7/1/2015
103 Lê Ngọc Gia  Phúc 28/7/2015
104 Trần Thị Như  Phúc 24/11/2015
105 Võ Hoàng  Phúc 22/12/2015
106 Ngô Gia  Phúc 5/1/2015
107 Trần Minh  Phương 11/2/2015
108 Đặng Long Ngọc  Phượng 3/6/2015
109 Nguyễn Lê Bảo Quyên 7/10/2015
110 Trần Nguyễn Bảo  Quyên 12/12/2015
111 Nguyễn Tấn  Sang 12/7/2015
112 Cho Thanh  Sơn 29/4/2015
113 Nguyễn Lý Bảo  Sơn 16/6/2015
114 Nguyễn Thành  Tài 24/11/2015
115 Lê Thành Tài 30/12/2015
116 Võ Nguyễn Chí  Tài 10/7/2015
117 Nguyễn Ngọc Thanh  Tâm 11/5/2015
118 Bảo Huỳnh Quý Tâm 23/10/2015
119 Đặng Châu Quốc  Thái 12/10/2015
120 Dương Quốc  Thắng 2/10/2015
121 Phạm Đặng Kim Thanh 6/7/2015
122 Trần Thiện  Thanh 19/9/2015
123 Lê Minh  Thành 17/9/2015
124 Nguyễn Hoàng Phương  Thảo 25/7/2015
125 Đoàn Thị Xuân  Thảo 20/10/2015
126 Nguyễn Quý  Thiên 4/7/2015
127 Nguyễn Quốc  Thịnh 15/7/2015
128 Nguyễn Phúc  Thịnh 21/12/2015
129 Trần Minh  Thư 22/8/2015
130 Trần Ngọc Anh  Thư 12/12/2014
131 Cao Uyên  Thy 30/1/2015
132 Nguyễn Ngọc Bảo  Thy 25/8/2015
133 Nguyễn Hồ Phương Trâm 9/2/2015
134 Tăng Phạm Bảo  Trân 31/7/2015
135 Lê Mai Huyền  Trần 5/6/2015
136 Nguyễn Thị Minh  Trang 25/11/2015
137 Nguyễn Quỳnh Bảo  Trang 13/6/2015
138 Nguyễn Thăng Đức  Trọng 9/11/2015
139 Thái Thanh  Trúc 26/4/2015
140 Trần Võ Thủy  Trúc 27/5/2015
141 Nguyễn Ngọc Nhã  Trúc 12/4/2015
142 Nguyễn Hoàng Nhã  Trúc  
143 Đặng Minh  Trường 6/10/2015
144 Bùi Vũ Cát  Tường 11/5/2015
145 Võ Gia Tường 5/5/2015
146 Nguyễn Lê Phương  Uyên 7/10/2015
147 Nguyễn Ngọc Mỹ  Vân 23/2/2015
148 Nguyễn Khắc  Việt 25/10/2015
149 Phạm Huỳnh Gia  Vinh 28/8/2015
150 Phạm Quang  Vinh 10/9/2015
151 Phùng Phong  Vinh 21/6/2015
152 Võ Lê Gia Vĩnh 28/10/2015
153 Vũ Hoàng Minh  Vy 22/11/2015
154 Đoàn Nguyễn Trúc  Vy 10/1/2015

164